AR-GE > GERİ DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE

GERİ DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE

1.01 Karışık Kağıt : Karışık vaziyette preslenmiş ,kullanılmış baskılı muhtelif 1.Hamur, Kuşe,toplama gazete, kitap, dergi, kullanılmış krome karton ve oluklu
ambalajları içerir.

2.02 İade Gazete : Gazete bayilerinden satılmadığı için yayıncısına iade edilen
gazetelerdir. İple bağlı küçük balyalar halindedir.

4.01 Oluklu Hurdası : Oluklu koli üreten imalatçıların preslenmiş kenar kırpıntıları ve
üretim fireleridir.

2.05 Birinci Hamur Hurdası : Karışık vaziyette preslenmiş muhtelif 1.hamur ve kuşe hurdaları, toplama defter-kitap içerir,

Atık Kağıt Denince Ne Anlıyoruz?
Atık kağıt Dünya Ekonomisin de o kadar önem arz eden bir ürün ki çoğumuz farkında değiliz, farkında olsak bile atık kağıda karşı duyarsısız. Kağıt için gerekli olan ana madde selüloz ağaçlarımızda bulunmaktadır. Öyleyse atık kağıt; ağaç demek, orman demek, su demek, nefes alıp verdiğimiz hava demek kısacası yaşam demek. Bundan da anlaşılıyor ki ormanlarımızı gözümüz gibi korumamız gerekiyor.
Ormanlar: Yenilebilen doğal enerji kaynaklarının en zenginidir. Erezyonun amansız düşmanı, yurt topraklarının bekçisidir. Tarım topraklarının sigortasıdır. Suyu saklayan damla damla harcayan hazinedir. Sel afetlerinin doğal engeli, su ekonomisinin bilgisayarıdır. Tüm canlılar için gerekli oksijenin üretim kaynağıdır. Orman, dünyadaki oksijen üreten doğal kaynakların başında gelmektedir. Gerçekten orman ağaçları bir yılda ürettikleri 93 milyar ton oksijenle, karada yaşayan bitkilerin ürettikleri oksijen miktarında %66’lık katılım payına sahip bulunmaktadır. Bu nedenle ormanların tahribi, nefes alacak havanın yok edilmesi anlamına gelen bir “ekolojik kriz” olarak nitelenebilir. Ormanların toprak erezyonunu engellemesiyle yarattığı ekolojik işlevin parasal değeri, tahminlerin çok üzerindedir. Yapılan değerlendirmelere göre, ormanların sadece barajlara gidecek toprakları tutmaları sonucunda sağladıkları su ve enerji tasarrufu değerini tüm dünya için bir yılda 6 milyar dolar olduğu bildirilmektedir. Dünyamızın akciğer sayılan Amazon ormanları dahil tüm dünyamızda ormanlar giderek azalmaktadır. Buna rağmen atık kağıdın değerini yeterince kavrayamamış olmamız düşündürücüdür. Atık kağıdın öneminin, halkımızı bilinçlendirilmesinde yetkili birimlere (Valilik, Belediye, Çevre Müdürlüğü, Rektörlük) ve sivil toplum örgütlerine büyük görevler düşmektedir.

Türkiye’de Atık Kağıt
Ülkemizde kağıt ve karton sanayinde 1999 yılından beri %12 civarında bir artış gözlenmektedir. Bu artılın sevindirici yönü; gerek oluklu mukavva sektörüne, gerekse temizlik kağıtları sektörüne yapılan yeni öüretim yatırımlarının hız ve genişlik bakımından dünyadaki en gelişmiş teknolojilerin kullanılmasıdır. Ayrıca, ülkemizde öel sektör kağıt makinelerinin çeşitli kademelerinde gelişmiş teknolojilerin kullanımasıdır. Ayrıca, ülkemizde özel sektör kağıt makinelerinin takip edilip uygulanması bir diğer sevindirici unsurdur. Ülkemizde atık kağıt; gazete kağıdı, kraft kağıdı ve sigara kağıdı dışındaki tüm cinslerin imalatında kullanılmaktadır. Atık kağıt özellikle oluklu mukavva ve karton cinslerinin üretiminde yüksek miktarda kullanılmaktadır. Bu cinslerin üretim kapasiteleri yoğun olarak Marmara Bölgesi’nde bulunmaktadır. Ayrıca üretilen atık kağıtdın %60’ı bu bölgede tüketilmektedir. Ülkelerin kağıt tüketimi yaşam kalitesiyle bağlantıladır. Kişi başına düşen kağıt tüketimi ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin ölçülmesinde bir ölçüt olarak kabul edilir. Atık kağıtta geri dönüş oranı en yüksek olan kağıtllar oluklu ve karışık cins kağıtlardır. Atık kağıdın geri dönüşüm için işlem görme sayısı beştir. Beş kez işlem gören kağıt, yani beş kez kullanıma sunulan kağıt artık özelliğini yitirmiş olur ve bir daha toplanıp işlemden geçirilmez. Bunun nedeni de işlemden geçen kağıtların elyaflarında yaşanan yıpranmadır. Ancak kağıt hamurunda geri dönüşüm kağıt ile işlenmemiş elyaf oranı birbirini dengeleyecek şekilde ayarlanırsa problem giderilir.

Kağıdın Geri Dönüşümünü Etkileyen Faktörler
- Atık kağıdın içerisindeki işlenmemiş elyaf oranı,
- Üretimde kullanılan atık kağıt cinsi,
- Yabancı maddelersen arındırma teknlojileri,
- Yaş hamur kimyası,
- Ebat ve bobin pres uygulamaları,
- Dönüştürme ve baskı işlemleri,
- Baskı mürekkepleri,
- Dönüştürme işleminde kullanılan yabancı maddeler,
- Toplama ve sınıflandırma sistemleri,
- Piyasanın kalite beklentileri,
- Üretilecek kağıt cinsi.

Atık Kağıtların Toplanması
Ülkemizde atık kağıt toplama işlemini sınıflandırmak gerekirse şu şeklde sınıflandırabiliriz: toplayıcılar, küçük depolar, seyyar toptancılar, toptancılar, büyük toptancılar ve fabrikaların alım tesisleri.
Toplayıcılar: Bu grup toplama aracına sahip bireylerden oluşur. Çoğunlukla depo sahibi olan toptancılara mal satarlar. Topladıkları atık kağıtlar büyük ölçüde evsel atıklardır. Küçük depolar: Depo sahibidirler. Hem toplayıcılardan atıl kağıt alırlar hem de kendi araçlarıyla toplayıcılık yaparlar. Bazı depolar sadece kağıt alımı yaparken bazıları değişik atık ürünlerde alabilmektedir.
Seyyar Toptancılar: Kendi araçlarıyla depolardan, nadien fabrika ve işyerlerinden alım yaparlar. Aldıkları atık kağıtları fabrikaların alım tesislerine ya da daha büyük toptancılara satarlar.
Toptancılar: Depoları, toplama araçları, presleri ve diğerr ekipmanları vardır. Aldıkları malı fabrikalara ve fabrika alım tesislerine gönderler.
Büyük toptancılar: Toptancıların tüm özelliklerine sahiptirler. Yüksek kapasiteli makine ve ekipmanla çalışırlar. Diğer toptancılardan, depoculardan, fabrika ve işyerlerinden mal alımı yaparlar.
Fabrikaların alım tesisleri: sektördeki en gelişmiş makine ve ekipmana sahip tesislerdir. Toptancılardan, depoculardan, fabrika ve işyerlerinden alım yaparlar.

Kaynak: Basım Dünyası Dergisi Sayı 46 Temmuz 2007