AR-GE > SORULAR

SORULAR

» Kağıt nelerden üretilir ?
Kağıdın ana hammaddesi selülozdur. Çoğu ağaç cinsi kağıt yapımında kullanılabilir. Ayrıca saman, pamuk ve keten liflerinden de selüloz yapılabilmektedir. Ayrıca kağıda ilave baskı ve yüzey özellikleri katan dolgu malzeleri, reçine ve boya kağıt üretiminin ana hammaddeleridir.
 
» İlk kağıt ne zaman üretildi ?
İlk kağıt Çin'de Tsai Lun tarafından M.S. 105 yılında üretilmiştir.
 
» Kağıt üretimi için ne kadar ağaç kullanılmaktadır?
1 ton I.Hamur kağıt üretimi için 17 adet ağaç kesilmektedir.
 
» Dünyada kağıt tüketimi ne kadardır ?
Dünya çapında kişi başı yıllık ortalama kağıt tüketimi 48 kg'dır. Kuzey Amerikanın tüketimi bu miktarın 1/3'ünü oluşturmaktadır.
 
» İletişim çağında bilgisayar ve elektronik iletişimin artması nedeni ile kağıt tüketiminin azalması beklenebilir mi?
Ofis kağıtları olarak yapılan araştırmalarda kağıt kullanımının arttığı görülmüştür. Uluslar arası araştırma birimlerinin tahmini 2010 yılında % 50 daha artacağı yönündedir.
 
» Kağıt geri dönüşümü olan bir malzeme midir?
Kağıt %100 geri dönüştürülebilir ve tekrar kağıt yapımında kullanılabilir.
 
» Kağıt üretimi nedeni ile ormanlarımızı kaybediyor muyuz?

Kağıt sanayi ihtiyacı olan odunu sağlamak için endüstri ormanlarını yaratmıştır. Dünyada doğal ormanlar değil plantasyon ormanları ile kağıtlık odun üretilmekte ve kesilen ağaçların yerine yenileri dikilmektedir. Kağıt sanayi ana hammaddesinin dünyada %50'sine yakınını üreten Amerika'da her yıl kesilen ağaçların 2 katı kadar yeni ağaçlar dikilmektedir. Amerika'da şu anda 70 yıl öncesine oranla daha fazla miktarda ağaç bulunmaktadır.

 
» Kağıt kelimesi nerden gelmiştir ?

Türkler ipek liflerinden tokmaklama tekniği ile elde ettikleri safihaya "Kakat" adını vermişlerdir. Daha sonraları kakat sözcüğü kağat şeklini almış ve bu biçimiyle birçok Doğu diline yerleşmiştir. Bugün birçok dilde bu sözcüğün benzer kelimeleri kullanmakta olup, Hintçe kagez, Japonca karni, Çince kokdz, kucih, kokci, İran, Afganistan ve Urdu dillerinde kağat, kakaz gibi isimler yer almıştır. Türkiye?de ise kağıt ismiyle kullanılmaktadır.

Yabancı dillerde ise papirüs kağıdın atası olarak birçok dilde kağıda adını vermiştir. Kağıdın birçok dildeki adı Latince "papyms" sözcüğünden gelmektedir. Örneğin Fransızca papier, İngilizce paper, Almanca papier, İspanyolca ve Portekizce, papel, Fince paperi, Yugoslavca, Macarca ve Çekçe papir gibi.